• ข่าว
  • เกี่ยวกับ ออลล์ นาว
  • ข่าว
  • เกี่ยวกับ ออลล์ นาว

เกี่ยวกับ ออลล์ นาว

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหลายประเภท และรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด 
มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็น และแช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่ง
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 16 จุดบริการ

เกี่ยวกับ ออลล์ นาว

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหลายประเภท และรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด 
มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็น และแช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่ง
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 16 จุดบริการ

2001-2003
เริ่มก่อตั้งบริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จำกัด (ขนส่ง) และ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (คลังสินค้า)
2010
สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจโลจิสติกส์จนสามารถสร้างรายได้ถึง 1000 ล้านบาท
2016
สร้าง “ไดนามิค คอมเพล็กซ์” คลังสินค้าแห่งแรก ขนาด 9,900 ตร.ม. ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้บริการด้านบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ
2019
ปรับภาพลักษณ์องค์กรเป็น ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ และ ออลล์ นาว โลจิสติกส์ รวมถึงเปลี่ยนชื่อคลังสินค้าเป็น ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สามารถนำเสนอบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
2021
เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯจึงได้มอบโอกาสให้เป็นบริษัท โลจิสติกส์กลางของเครือฯ

จากประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัท ออลล์ นาวฯ เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำมากมาย  

ทั้งบริษัทภายในประเทศ บริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งความร่วมมือทั้งหมดนี้ 

ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2001-2003
เริ่มก่อตั้งบริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จำกัด (ขนส่ง) และ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (คลังสินค้า)
2010
สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจโลจิสติกส์จนสามารถสร้างรายได้ถึง 1000 ล้านบาท
2016
สร้าง “ไดนามิค คอมเพล็กซ์” คลังสินค้าแห่งแรก ขนาด 9,900 ตร.ม. ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้บริการด้านบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ
2019
ปรับภาพลักษณ์องค์กรเป็น ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ และ ออลล์ นาว โลจิสติกส์ รวมถึงเปลี่ยนชื่อคลังสินค้าเป็น ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สามารถนำเสนอบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
2021
เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯจึงได้มอบโอกาสให้เป็นบริษัท โลจิสติกส์กลางของเครือฯ

จากประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัท ออลล์ นาวฯ เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำมากมาย  

ทั้งบริษัทภายในประเทศ บริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งความร่วมมือทั้งหมดนี้ 

ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

 ผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อสนับสนุน ซัพพลายเชน ทั้งระบบ 
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

 ผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อสนับสนุน ซัพพลายเชน ทั้งระบบ 
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภารกิจ

1. สนองความต้องการของลูกค้า
2. ขยายและบริหารจัดการกองรถอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
4. พัฒนาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ภารกิจ
ภารกิจ


1. สนองความต้องการของลูกค้า
2. ขยายและบริหารจัดการกองรถอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
4. พัฒนาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร