460,000 + เที่ยววิ่ง/ปี

ด้วยบริการขนส่งที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ทำให้ ออลล์ นาว ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
ทำให้มีเที่ยววิ่งมากถึง 460,000 เที่ยว/ปี (ข้อมูลจากปี 2021)460,000 + เที่ยววิ่ง/ปี

ด้วยบริการขนส่งที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ทำให้ ออลล์ นาว ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
ทำให้มีเที่ยววิ่งมากถึง 460,000 เที่ยว/ปี (ข้อมูลจากปี 2021)

บริการ

ด้วยบริการโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและขยายบริการไปยังประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา
เราจึงมั่นใจว่า ออลล์ นาวฯ จะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของทุกธุรกิจของคุณ

บริการ

ด้วยบริการโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและขยายบริการไปยังประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา
เราจึงมั่นใจว่า ออลล์ นาวฯ จะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของทุกธุรกิจของคุณ

บริการขนส่ง
(Transportation)

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหลายประเภทและรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็นและ แช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  ไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 16 จุดบริการ

คอยควบคุมการให้บริการและความปลอดภัยด้วยระบบ GPS ลูกค้าจึงวางใจได้ถึงความปลอดภัย และความเที่ยงตรง พร้อมกันนี้เรามีเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 617 ราย ที่ให้การสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยขนส่งสินค้า และส่งมอบไปยังลูกค้าปลายทาง ทั้งในรูปแบบการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก และรูปแบบรับ-ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบจุดต่อจุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแห้ง สินค้าแช่เย็น หรือสินค้าแช่แข็ง 

บริการขนส่ง
(Transportation)

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหลายประเภทและรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็นและ แช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  ไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 16 จุดบริการ

คอยควบคุมการให้บริการและความปลอดภัยด้วยระบบ GPS ลูกค้าจึงวางใจได้ถึงความปลอดภัย และความเที่ยงตรง พร้อมกันนี้เรามีเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 617 ราย ที่ให้การสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยขนส่งสินค้า และส่งมอบไปยังลูกค้าปลายทาง ทั้งในรูปแบบการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก และรูปแบบรับ-ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบจุดต่อจุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแห้ง สินค้าแช่เย็น หรือสินค้าแช่แข็ง 

บริการขนส่งในประเทศ
(Domestic Transportation)
  • บริการขนส่งจากต้นทางและกลางทาง First - Mid Mile
    แบบเต็มเที่ยว (FTL) และ แบบไม่เต็มเที่ยว (LTL)
  • บริการขนส่งถึงผู้รับปลายทาง (Last Mile)
  • บริการไรเดอร์ (Rider)


บริการขนส่ง Rider ปัจจุบันเราคือผู้ให้บริการ 7Delivery เชื่อมต่อกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ลูกค้าตลอด  24 ชั่วโมง โดยในอนาคตยังพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทั่วประเทศต่อไป 

บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
(Import - Export)
01
บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน
(Cross Border)

02
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
(Container Transport)

03
บริการด้านพิธีการศุลกากร
(Shipping)
บริการขนส่งและกระจายสินค้า (Cross Dock)

บริการรวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) ในที่เดียว ตอบสนองธุรกิจทุกรูปแบบ สำหรับบริษัทและผู้ประกอบการที่ต้องการส่งต่อสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่มีมาอย่างยาวนาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะถูกจัดส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา


บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Cross Border)

บริการขนส่งสินค้าทั้งขาไป-กลับ ระหว่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และ มาเลเซีย โดยให้บริการรถขนส่งในทุกประเภท ทุกอุณหภูมิ พร้อมมุ่งมั่นขยายความสามารถในการให้บริการ ให้ครอบคลุมหลายประเทศมากยิ่งขึ้น


บริการจัดการคลังสินค้า (Warehouse)

คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ (All Now Complex) เป็นคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก GHPS โดยคลังฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบบริหารการจัดเก็บสินค้า Warehouse Management System (WMS) และเทคโนโลยีต่างๆที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

บริการออกแบบโซลูชั่น (Solution)

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน วันนี้เราจึงพร้อมสำหรับการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL)