• สมัครงาน
  • ครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ”
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ”

ครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ”

ครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ”

24 กุมภาพันธ์ 2566 559 การเปิดดู

คุณธเนศ  พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป มอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ” 
โดยมี คุณบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ


24 กุมภาพันธ์ 2566
559 การเปิดดู

คุณธเนศ  พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป มอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ปี “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ” 
โดยมี คุณบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ (ตึกเนชั่น) ถนนบางนา ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ