• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์

03 เมษายน 2566 764 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหาโอกาสความร่วมมือร่วมกันในอนาคต โดยมีคุณประดิษฐ มหาศักดิ์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่และทีมงานบริหาร Denso International Asia ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย


03 เมษายน 2566
764 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Denso Asia Technology R&D Center เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหาโอกาสความร่วมมือร่วมกันในอนาคต โดยมีคุณประดิษฐ มหาศักดิ์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่และทีมงานบริหาร Denso International Asia ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย