ตรุษจีน ออลล์ นาว 2567

ตรุษจีน ออลล์ นาว 2567

09 กุมภาพันธ์ 2567 601 การเปิดดู

ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้ ชาวออลล์นาวทุกท่าน 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.59 น. คุณธเนศ CEO พร้อมทีมงานชาวออลล์นาว ไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันตรุษจีน ณ อาคารปัญจภูมิ และคลังออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ 


image widget

09 กุมภาพันธ์ 2567
601 การเปิดดู

ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้ ชาวออลล์นาวทุกท่าน 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.59 น. คุณธเนศ CEO พร้อมทีมงานชาวออลล์นาว ไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันตรุษจีน ณ อาคารปัญจภูมิ และคลังออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ 


image widget