• สมัครงาน
  • คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • ข่าว
  • ข่าว
  • คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

27 ธันวาคม 2565 705 การเปิดดู

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ เข้ารับการตรวจรับรอง Recertification จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standards Institution : BSI ด้านการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของผู้ประกอบการคลังสินค้าในส่วนพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Providing for Ambient Storage Service of Dried Foods Product. (Beverage, Alcohol Drink, Milk,Canned Foods, Confectionery, Noodle, Snacks, Staple, Carrageenan, Biscuits, Nut, Jelly,Dried Fruits, Syrup and Instant Powder Beverage.) โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน27 ธันวาคม 2565
705 การเปิดดู

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ เข้ารับการตรวจรับรอง Recertification จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standards Institution : BSI ด้านการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของผู้ประกอบการคลังสินค้าในส่วนพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Providing for Ambient Storage Service of Dried Foods Product. (Beverage, Alcohol Drink, Milk,Canned Foods, Confectionery, Noodle, Snacks, Staple, Carrageenan, Biscuits, Nut, Jelly,Dried Fruits, Syrup and Instant Powder Beverage.) โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GHPs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน