• สมัครงาน
  • ALL NOW ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน ครั้งที่1
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ALL NOW ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน ครั้งที่1

ALL NOW ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน ครั้งที่1

ALL NOW ร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน ในโครงการ ALL NOW X ปันกัน ครั้งที่1

10 พฤษภาคม 2566 602 การเปิดดู

ALL NOW Group ร่วมจับมือกับ ปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดตั้งกล่องปันกันที่คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ คลังสินค้า ออลล์ คอมเพล็กซ์ และอาคาร ธารา สาทร เพื่อให้พนักงานและผู้สนใจได้ร่วมแบ่งปันของใช้สภาพดี โดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกนำไปจำหน่ายในร้านปันกันและเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป

ทั้งนี้โครงการ ALL NOW X ปันกัน ได้รับเกียรติจากคุณจาตุกร ชาติยานนท์ Chief Operating Officer และคุณกริชประเสริฐ กรรณสูต Head of Warehouse Operation Management เป็นตัวแทน ALL NOW Group เข้ามอบสิ่งของบริจาคให้กับ ปันกัน  เมื่อวันที่8 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา

image widget

10 พฤษภาคม 2566
602 การเปิดดู

ALL NOW Group ร่วมจับมือกับ ปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดตั้งกล่องปันกันที่คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ คลังสินค้า ออลล์ คอมเพล็กซ์ และอาคาร ธารา สาทร เพื่อให้พนักงานและผู้สนใจได้ร่วมแบ่งปันของใช้สภาพดี โดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกนำไปจำหน่ายในร้านปันกันและเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป

ทั้งนี้โครงการ ALL NOW X ปันกัน ได้รับเกียรติจากคุณจาตุกร ชาติยานนท์ Chief Operating Officer และคุณกริชประเสริฐ กรรณสูต Head of Warehouse Operation Management เป็นตัวแทน ALL NOW Group เข้ามอบสิ่งของบริจาคให้กับ ปันกัน  เมื่อวันที่8 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา

image widget