ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผลลัพธ์ 13 ตำแหน่ง
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Programmer
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ IT Support
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Support หน่วยงานที่มีปัญหาหาการใช้งานระบบ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ IT ที่มีการใช้งานอยู่บน Production เพื่อแก้ปัญหา
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Arrange the delivery route for the delivery driver To be effective. Take care of the delivery of the goods for the delivery staff to be done in a neat Not to make a mistake.
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Last Mile Operations Manager
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Transportation operations managers perform various functions in ensuring effective and efficient transport service in our companies.
ลงประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
Vendor Acquisition Manager
ลงประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
Expertise and knowledge in sourcing transportations vendor and sub-contractor.
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
Legal Manager
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
-