• ข่าว
  • เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation

เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation

ลงประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2567
05 เมษายน 2567
0 การเปิดดู

รายละเอียดงาน

  • Arrange the delivery route for the delivery driver To be effective 
  • Take care of the delivery of the goods for the delivery staff to be done in a neat Not to make a mistake 
  • Responsible for communicating the company's policies to the delivery driver. 
  • Warning, training and giving feedback to the delivery driver Based on the performance of each employee 
  • Solve problems on the job site that arise from the delivery of goods such as insufficient vehicles for delivery / accident during work / employees do not come to work. 
  • Control the behavior of the driver to be neat, such as punctuality at work / speaking to customers. And colleagues 
  • Coordinate with the head office To resolve any problems arising from product delivery

คุณสมบัติ

1. อายุ 21-28 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,โลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์งานโลจิสติกส์ Last Mile / Delivery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ทำงาน 6 วัน และทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ทำงาน อาคารปัญจภูมิ 2 

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
ประเภทงาน
ตำแหน่งที่อื่น ๆ