• สมัครงาน
  • CP Innovation for Sustainability Center เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนพนักงาน
  • ข่าว
  • ข่าว
  • CP Innovation for Sustainability Center เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนพนักงาน

CP Innovation for Sustainability Center เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนพนักงาน

CP Innovation for Sustainability Center เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนพนักงาน

28 มิถุนายน 2565 768 การเปิดดู

กลุ่มเพื่อนพนักงานเครือซีพีจาก บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่อดีตกว่า 100 ปีมาจนปัจจุบัน ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวผ่าน 6 โซนจัดแสดงที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ


บรรยากาศของการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ซึ่งตัวแทนเพื่อนพนักงานได้บอกเล่าความรู้สึกหลังเข้าชมศูนย์ว่า รู้สึกประทับใจหลากหลายโซนภายในศูนย์จัดแสดง เพราะภายในเต็มไปด้วยเรื่องราวด้านความยั่งยืน หลักการดำเนินธุรกิจ และการเดินทางของเครือฯ กว่า 100 ปี รวมไปถึงวิวัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ“ประทับใจมาก และอยากเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้ เพราะนวัตกรรม คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน” ตัวแทนพนักงานกล่าวเชิญชวน


ก่อนกลับคณะเยี่ยมชมยังได้ถ่ายรูป และรับ Tote Bag กระเป๋าที่ระลึกในคอนเซปต์รักษ์โลก “I’m Earth Friendly” ที่ทำจากวัสดุ Kraft Paper ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ย ไปใช้เป็นของที่ระลึกในการเยี่ยมชม ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วย


CP Innovation for Sustainability Center หรือ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มเปิดให้ผู้บริหารและเพื่อพนักงานในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจ  เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 สำหรับเพื่อนพนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://bit.ly/3MVOfXM หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/wearecp


แท็กที่เกี่ยวข้อง
28 มิถุนายน 2565
768 การเปิดดู

กลุ่มเพื่อนพนักงานเครือซีพีจาก บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่อดีตกว่า 100 ปีมาจนปัจจุบัน ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวผ่าน 6 โซนจัดแสดงที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ


บรรยากาศของการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ซึ่งตัวแทนเพื่อนพนักงานได้บอกเล่าความรู้สึกหลังเข้าชมศูนย์ว่า รู้สึกประทับใจหลากหลายโซนภายในศูนย์จัดแสดง เพราะภายในเต็มไปด้วยเรื่องราวด้านความยั่งยืน หลักการดำเนินธุรกิจ และการเดินทางของเครือฯ กว่า 100 ปี รวมไปถึงวิวัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ“ประทับใจมาก และอยากเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้ เพราะนวัตกรรม คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน” ตัวแทนพนักงานกล่าวเชิญชวน


ก่อนกลับคณะเยี่ยมชมยังได้ถ่ายรูป และรับ Tote Bag กระเป๋าที่ระลึกในคอนเซปต์รักษ์โลก “I’m Earth Friendly” ที่ทำจากวัสดุ Kraft Paper ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ย ไปใช้เป็นของที่ระลึกในการเยี่ยมชม ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วย


CP Innovation for Sustainability Center หรือ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มเปิดให้ผู้บริหารและเพื่อพนักงานในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจ  เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 สำหรับเพื่อนพนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://bit.ly/3MVOfXM หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/wearecp


แท็กที่เกี่ยวข้อง