• สมัครงาน
  • กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • ข่าว
  • ข่าว
  • กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

06 กันยายน 2565 1181 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ถือฤกษ์ดี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน จุดธูปเทียน ไหว้ศาลสักการะพระภูมิชัยมงคล และจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานแห่งใหม่ ไปที่อาคารปัญจภูมิชั้น 15

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายสังฆทานแก่หลวงพ่อพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และคณะพระสงฆ์รวม 9 รูป 

พร้อมด้วยคุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณอำพา ยงพิศาลภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ,คุณคัมภีร์ เมตตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการกระจายสินค้าต่างจังหวัด บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณธีรวัฒน์ กฤตยาภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณจาตุกร ชาติยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ ,คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์  ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารปัญจภูมิ ชั้น 15 

image widget

06 กันยายน 2565
1181 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ถือฤกษ์ดี วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน จุดธูปเทียน ไหว้ศาลสักการะพระภูมิชัยมงคล และจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานแห่งใหม่ ไปที่อาคารปัญจภูมิชั้น 15

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายสังฆทานแก่หลวงพ่อพระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และคณะพระสงฆ์รวม 9 รูป 

พร้อมด้วยคุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณอำพา ยงพิศาลภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ,คุณคัมภีร์ เมตตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการกระจายสินค้าต่างจังหวัด บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณธีรวัฒน์ กฤตยาภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ,คุณจาตุกร ชาติยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ ,คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์  ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารปัญจภูมิ ชั้น 15 

image widget