• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

17 พฤศจิกายน 2565 879 การเปิดดู

ฝ่ายความปลอดภัย ออลล์ นาว กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตร และทีมงานศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของไรเดอร์ ด้านการสร้างวินัยในการขับขี่ การมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน รวมถึงส่งเสริมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้กับพนักงานไรเดอร์ทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

1. อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) 

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ในทุกช่องทาง 

3. ตรวจความพร้อมทั้งรถและคนทุกวันทำงาน (Pre-trip inspection) 

4. รายงานจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

5. เข้ารับการอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัย 

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2565  ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีไรเดอร์ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลจำนวน 75 คน   ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับรางวัลเป็น หมวกกันน็อคและอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในประจำวันได้อีกด้วย

ออลล์ นาว กรุ๊ป ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆไรเดอร์ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุในท้องถนน


17 พฤศจิกายน 2565
879 การเปิดดู

ฝ่ายความปลอดภัย ออลล์ นาว กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตร และทีมงานศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ Golden Rider นักขับขี่ดีเด่น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของไรเดอร์ ด้านการสร้างวินัยในการขับขี่ การมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน รวมถึงส่งเสริมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้กับพนักงานไรเดอร์ทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ดังต่อไปนี้

1. อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) 

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า ในทุกช่องทาง 

3. ตรวจความพร้อมทั้งรถและคนทุกวันทำงาน (Pre-trip inspection) 

4. รายงานจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ 

5. เข้ารับการอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัย 

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2565  ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีไรเดอร์ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลจำนวน 75 คน   ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับรางวัลเป็น หมวกกันน็อคและอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในประจำวันได้อีกด้วย

ออลล์ นาว กรุ๊ป ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆไรเดอร์ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงความปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุในท้องถนน