• สมัครงาน
  • ภาพบรรยากาศ ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SHE Standard) ประจำปี 2565
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ภาพบรรยากาศ ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SHE Standard) ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศ ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SHE Standard) ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศ ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SHE Standard) ประจำปี 2565

13 ธันวาคม 2565 512 การเปิดดู

เพื่อยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยในการทำงาน ทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE standards ) จากสำนักกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และฝ่ายความปลอดภัย ออลล์ นาวฯ  ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบริหาร ทดสอบระบบไฟฟ้า อัคคีภัยและระบบดับเพลิง ระบบขออนุญาต รวมทั้งความปลอดภัยด้านยานยนต์ ณ พื้นที่คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

image widget

13 ธันวาคม 2565
512 การเปิดดู

เพื่อยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยในการทำงาน ทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE standards ) จากสำนักกำกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และฝ่ายความปลอดภัย ออลล์ นาวฯ  ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบริหาร ทดสอบระบบไฟฟ้า อัคคีภัยและระบบดับเพลิง ระบบขออนุญาต รวมทั้งความปลอดภัยด้านยานยนต์ ณ พื้นที่คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

image widget