• สมัครงาน
  • All Now Group ติดอาวุธทางความคิด ผ่านการสัมมนาหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  ซีอีโอ นพกฤษฏิ์ เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”
  • ข่าว
  • ข่าว
  • All Now Group ติดอาวุธทางความคิด ผ่านการสัมมนาหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  ซีอีโอ นพกฤษฏิ์ เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”

All Now Group ติดอาวุธทางความคิด ผ่านการสัมมนาหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  ซีอีโอ นพกฤษฏิ์ เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”

All Now Group ติดอาวุธทางความคิด ผ่านการสัมมนาหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  ซีอีโอ นพกฤษฏิ์ เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”

10 มกราคม 2566 714 การเปิดดู

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญในปี2566  คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป จึงเริ่มภารกิจต้นปีด้วยการติดอาวุธทางความคิดให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยได้รับเกียรติจากคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”  ที่มีผู้ติดตามมากถึง 280,000 คน มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ  รวมถึงแบ่งปันความรู้ผ่านหลักการและแนวความคิดต่าง ๆ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท และ  นำเกร็ดความรู้และสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ตามที่คาดหวังไว้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566  ณ อาคาร True Digital Park


10 มกราคม 2566
714 การเปิดดู

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญในปี2566  คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป จึงเริ่มภารกิจต้นปีด้วยการติดอาวุธทางความคิดให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Unstoppable ภารกิจพิชิตชัยชนะ”  โดยได้รับเกียรติจากคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร  เจ้าของเพจ “CEO Noppakrit”  ที่มีผู้ติดตามมากถึง 280,000 คน มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ  รวมถึงแบ่งปันความรู้ผ่านหลักการและแนวความคิดต่าง ๆ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท และ  นำเกร็ดความรู้และสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ตามที่คาดหวังไว้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566  ณ อาคาร True Digital Park