• สมัครงาน
  • คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ (All Now Complex ) ถือฤกษ์ดีต้นปี จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2566
  • ข่าว
  • ข่าว
  • คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ (All Now Complex ) ถือฤกษ์ดีต้นปี จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2566

คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ (All Now Complex ) ถือฤกษ์ดีต้นปี จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2566

คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ (All Now Complex ) ถือฤกษ์ดีต้นปี จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี 2566

25 มกราคม 2566 1182 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือฤกษ์งามยามดี วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานคลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน โดยในช่วงเช้า ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย และพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้าจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รูป 

พิธีการทำบุญคลังสินค้าประจำปีในครั้งนี้ ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณอำภา  ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, คุณคำภีร์ เมตตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการกระจายสินค้า เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

image widget

25 มกราคม 2566
1182 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือฤกษ์งามยามดี วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานคลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ จัดพิธีทำบุญคลังสินค้าประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน โดยในช่วงเช้า ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย และพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายสังฆทานและปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้าจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รูป 

พิธีการทำบุญคลังสินค้าประจำปีในครั้งนี้ ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณอำภา  ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, คุณคำภีร์ เมตตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการกระจายสินค้า เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ คลังสินค้า ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

image widget