• สมัครงาน
  • ออลล์ นาวฯ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ฝ่ายสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาวฯ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ฝ่ายสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ออลล์ นาวฯ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ฝ่ายสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ออลล์ นาวฯ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ฝ่ายสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์

01 กุมภาพันธ์ 2566 469 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ คุณศศิเพ็ญ ไตรโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 3 จากขวา) เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบส้มเสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดา01 กุมภาพันธ์ 2566
469 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เข้าพบ คุณศศิเพ็ญ ไตรโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 3 จากขวา) เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบส้มเสริมความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดา