• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”

04 เมษายน 2566 870 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1” เพื่อสื่อสารนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณวสิน ลียวัฒนานุพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้าน Last-Mile Delivery Business และทีมงาน ให้การต้อนรับตัวแทนผู้ประกอบการจาก 20 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”  ณ ห้องประชุม อาคารธาราสาทร  เพื่อสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการจัดส่งสินค้า (Rider Delivery) สื่อสารนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 


04 เมษายน 2566
870 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1” เพื่อสื่อสารนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณวสิน ลียวัฒนานุพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้าน Last-Mile Delivery Business และทีมงาน ให้การต้อนรับตัวแทนผู้ประกอบการจาก 20 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม “Last Mile Delivery Supplier Live Day ครั้งที่ 1”  ณ ห้องประชุม อาคารธาราสาทร  เพื่อสร้างความเข้าใจ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการจัดส่งสินค้า (Rider Delivery) สื่อสารนโยบายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน