• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป ต้อนรับคณะทำงานจาก ฮุนได มอเตอร์ จากสาธารณรัฐเกาหลี
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป ต้อนรับคณะทำงานจาก ฮุนได มอเตอร์ จากสาธารณรัฐเกาหลี

ออลล์ นาว กรุ๊ป ต้อนรับคณะทำงานจาก ฮุนได มอเตอร์ จากสาธารณรัฐเกาหลี

ออลล์ นาว กรุ๊ป ต้อนรับคณะทำงานจาก ฮุนได มอเตอร์ จากสาธารณรัฐเกาหลี

18 พฤษภาคม 2566 907 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริโยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน ฮุนได มอเตอร์ ประเทศเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ด้านการขนส่งและคลังสินค้า ทั้งนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่ง ร่วมถึงมีการหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างกันด้านธุรกิจขนส่งและการนำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า มาใช้ในการขนส่งสินค้า ตามเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็น “กรีน โลจิสติกส์” ของบริษัทฯ18 พฤษภาคม 2566
907 การเปิดดู

คุณธเนศ พิริโยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน ฮุนได มอเตอร์ ประเทศเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ด้านการขนส่งและคลังสินค้า ทั้งนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่ง ร่วมถึงมีการหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างกันด้านธุรกิจขนส่งและการนำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า มาใช้ในการขนส่งสินค้า ตามเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็น “กรีน โลจิสติกส์” ของบริษัทฯ