• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว x ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเปิดโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว x ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเปิดโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”

ออลล์ นาว x ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเปิดโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”

ออลล์ นาว x ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเปิดโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ”

20 มิถุนายน 2566 949 การเปิดดู

19 มิถุนายน 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” จัดโดย ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่อาคารจามจุรีแสควร์ เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-Waste โดยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้ง TES ผู้นำด้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ทรูคอฟฟี่, PAUL, เต่าบิน, Sukishi Korean Charcoal Grill, NARS, Ultima II และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเลือก “Drop for Rewards” เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ออลล์ นาว กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านขนส่งชั้นนำ มีความพร้อมที่จะส่งต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทำลายให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อร่วมลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่กล่อง “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ที่ทางกลุ่มบริษัททรูจัดเตรียมไว้ที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค 154 สาขา ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtac.co.th/sustainability/th/ewaste


20 มิถุนายน 2566
949 การเปิดดู

19 มิถุนายน 2566 คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” จัดโดย ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่อาคารจามจุรีแสควร์ เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-Waste โดยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้ง TES ผู้นำด้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ทรูคอฟฟี่, PAUL, เต่าบิน, Sukishi Korean Charcoal Grill, NARS, Ultima II และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเลือก “Drop for Rewards” เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ออลล์ นาว กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านขนส่งชั้นนำ มีความพร้อมที่จะส่งต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทำลายให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อร่วมลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่กล่อง “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ที่ทางกลุ่มบริษัททรูจัดเตรียมไว้ที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค 154 สาขา ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtac.co.th/sustainability/th/ewaste