All Now x Makro x Lotus's x CPFC x CPFGS

All Now x Makro x Lotus's x CPFC x CPFGS

24 สิงหาคม 2566 1199 การเปิดดู

ซีพีเอฟซี บริษัทอสังหาฯ ครบวงจรหนึ่งเดียวในเครือซีพี

 สร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ตั้งเป้าสร้างเป็นโลจิสติกส์พาร์คใหญ่
แห่งแรกในจังหวัดลำพูนภายในปี 2570 เสริมแกร่งเศรษฐกิจภาคเหนือ

จับมือพันธมิตรในเครือฯ ลงนามสัญญาเช่า

จากภาพ (ซ้ายไปขวา) นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2566 – บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPFC) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นโลจิสติกส์พาร์คขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าศูนย์กระจายสินค้า เฟสแรก กับ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (All Now) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus’s) และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro) นับเป็นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งแรกของบริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เกษตรกรรม โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลยุทธ์ CP Synergy และ CP Excellence ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้วยการประสานศักยภาพของบริษัทในเครือฯ ด้วยแนวคิด Sharing Economy ปั้นโมเดลศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกของเครือฯ ครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ตั้งเป้าหมายเฟสแรกแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2570

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “CPFC ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โครงการรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ และศูนย์กระจายสินค้า โดยได้นำวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของบริษัทที่ลำพูน โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ได้ออกแบบและก่อสร้างภายใต้รูปแบบ  built-to-suit  เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจรีเทลของเครือฯ ได้แก่ Makro Lotus’s และ CPF โดยนำนวัตกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ และเลือกวัสดุโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า และสามารถรองรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและอาหารแห้งชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น โดยมี All Now ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรเป็นผู้บริหารจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งที่ได้มาตรฐานนี้’

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการประสานพลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ ด้วยทำเลที่ตั้งในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภาคเหนือ และใกล้แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการสร้างงานในท้องถิ่น  โดยจะสามารถกระจายสินค้าไปยังสาขาของโลตัสทั่วภาคเหนือ ส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” 

นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป กล่าวว่า “การร่วมผนึกกำลังครั้งนี้ ทางออลล์ นาว รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังกระจายสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ รวมทั้งธุรกิจเกษตรและอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การดูแลคลังสินค้าครอบคลุมถึงสินค้าอุณหภูมิปกติ และสินค้าสดแช่เย็น-แช่แข็ง โดย ออลล์ นาว มีความเชี่ยวชาญและทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ผมเชื่อว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ ออลล์ นาว มองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพ ทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทางภาคเหนือ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต และ ออลล์ นาว ก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย” นายธเนศ กล่าว

นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์จะช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาสินค้าเกษตร ด้วยการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรจากภาคเหนือถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสดใหม่ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้นำอาหารสดของแม็คโคร และด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานสะอาด และนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า และชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย การบริหารระบบซัพพลายเชน และการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสและช่องทางกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้แหล่งผลิต ช่วยรักษาคุณภาพ ลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS กล่าวว่า “ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เป็นบริษัทในกลุ่มของซีพีเอฟ เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมทั้งกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จะช่วยส่งเสริมให้เราส่งมอบอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย แก่ลูกค้าในเขตภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตของลูกค้าในเขตภาคเหนือ เราได้ร่วมกันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของธุรกิจในเครือเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยช์นสูงสุด”

โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าครบวงจร มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 2 ปี 2567 และเฟสที่ 2 จะพัฒนาเป็นส่วนต่อขยายศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือ พร้อมทั้งจะเป็นพื้นที่พาณิชย์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมืองลำพูน และทำให้เป็นโลจิสติกพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะเป็นต้นแบบโมเดลด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของเครือฯ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน


24 สิงหาคม 2566
1199 การเปิดดู

ซีพีเอฟซี บริษัทอสังหาฯ ครบวงจรหนึ่งเดียวในเครือซีพี

 สร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ตั้งเป้าสร้างเป็นโลจิสติกส์พาร์คใหญ่
แห่งแรกในจังหวัดลำพูนภายในปี 2570 เสริมแกร่งเศรษฐกิจภาคเหนือ

จับมือพันธมิตรในเครือฯ ลงนามสัญญาเช่า

จากภาพ (ซ้ายไปขวา) นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2566 – บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPFC) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นโลจิสติกส์พาร์คขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าศูนย์กระจายสินค้า เฟสแรก กับ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (All Now) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus’s) และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro) นับเป็นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งแรกของบริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เกษตรกรรม โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลยุทธ์ CP Synergy และ CP Excellence ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้วยการประสานศักยภาพของบริษัทในเครือฯ ด้วยแนวคิด Sharing Economy ปั้นโมเดลศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกของเครือฯ ครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ตั้งเป้าหมายเฟสแรกแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2570

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “CPFC ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โครงการรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ และศูนย์กระจายสินค้า โดยได้นำวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของบริษัทที่ลำพูน โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ได้ออกแบบและก่อสร้างภายใต้รูปแบบ  built-to-suit  เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจรีเทลของเครือฯ ได้แก่ Makro Lotus’s และ CPF โดยนำนวัตกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ และเลือกวัสดุโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า และสามารถรองรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและอาหารแห้งชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น โดยมี All Now ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรเป็นผู้บริหารจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งที่ได้มาตรฐานนี้’

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการประสานพลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ ด้วยทำเลที่ตั้งในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภาคเหนือ และใกล้แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการสร้างงานในท้องถิ่น  โดยจะสามารถกระจายสินค้าไปยังสาขาของโลตัสทั่วภาคเหนือ ส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” 

นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป กล่าวว่า “การร่วมผนึกกำลังครั้งนี้ ทางออลล์ นาว รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังกระจายสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ รวมทั้งธุรกิจเกษตรและอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การดูแลคลังสินค้าครอบคลุมถึงสินค้าอุณหภูมิปกติ และสินค้าสดแช่เย็น-แช่แข็ง โดย ออลล์ นาว มีความเชี่ยวชาญและทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ผมเชื่อว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ ออลล์ นาว มองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพ ทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทางภาคเหนือ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต และ ออลล์ นาว ก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย” นายธเนศ กล่าว

นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์จะช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาสินค้าเกษตร ด้วยการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรจากภาคเหนือถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสดใหม่ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้นำอาหารสดของแม็คโคร และด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานสะอาด และนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า และชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย การบริหารระบบซัพพลายเชน และการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสและช่องทางกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้แหล่งผลิต ช่วยรักษาคุณภาพ ลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS กล่าวว่า “ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เป็นบริษัทในกลุ่มของซีพีเอฟ เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมทั้งกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จะช่วยส่งเสริมให้เราส่งมอบอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย แก่ลูกค้าในเขตภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตของลูกค้าในเขตภาคเหนือ เราได้ร่วมกันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของธุรกิจในเครือเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยช์นสูงสุด”

โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าครบวงจร มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 2 ปี 2567 และเฟสที่ 2 จะพัฒนาเป็นส่วนต่อขยายศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือ พร้อมทั้งจะเป็นพื้นที่พาณิชย์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมืองลำพูน และทำให้เป็นโลจิสติกพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะเป็นต้นแบบโมเดลด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของเครือฯ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน