วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

12 มกราคม 2567 465 การเปิดดู

สุขสันต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 

"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ คุณ สนิฎา มานะกิจภิญโญ CCO (พี่ปอนด์) ได้เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 20,000 บาท

เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา และสานฝันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 300 คน ทั้งนี้ทางออลล์ นาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝั่งการทำความดีของน้องๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต


image widget

12 มกราคม 2567
465 การเปิดดู

สุขสันต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 

"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ คุณ สนิฎา มานะกิจภิญโญ CCO (พี่ปอนด์) ได้เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 20,000 บาท

เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา และสานฝันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 300 คน ทั้งนี้ทางออลล์ นาว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝั่งการทำความดีของน้องๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต


image widget