• สมัครงาน
  • ออลล์ นาวจับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำ ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาวจับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำ ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออลล์ นาวจับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำ ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออลล์ นาวจับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำ ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

01 เมษายน 2567 424 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ออลล์ นาวกรุ๊ป นำโดยคุณชูศิลป์ จิรวงษ์ศรี กรรมการ และคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงาน จับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำอย่าง Itochu (Thailand) Ltd.  

นำโดย Mr. Yutaka Minemura General Manager และ บริษัท Hitachi-Hitech Mr. Nobuya Horikoshi Chief General Manager

ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาวิธีการลดต้นทุนจากรถน้ำมัน สู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ตามนโยบาย Carbon Neutral 2030 และ
Net Zero 2050


01 เมษายน 2567
424 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ออลล์ นาวกรุ๊ป นำโดยคุณชูศิลป์ จิรวงษ์ศรี กรรมการ และคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงาน จับมือร่วมกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำอย่าง Itochu (Thailand) Ltd.  

นำโดย Mr. Yutaka Minemura General Manager และ บริษัท Hitachi-Hitech Mr. Nobuya Horikoshi Chief General Manager

ร่วมกันผลักดันการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาวิธีการลดต้นทุนจากรถน้ำมัน สู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ตามนโยบาย Carbon Neutral 2030 และ
Net Zero 2050