ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผลลัพธ์ 8 ตำแหน่ง
ลงประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
Vendor Acquisition Manager
ลงประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
Expertise and knowledge in sourcing transportations vendor and sub-contractor.
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
-
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติการ
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
-
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)
ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
-
ลงประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2567
เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation
ลงประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2567
Arrange the delivery route for the delivery driver To be effective. Take care of the delivery of the goods for the delivery staff to be done in a neat Not to make a mistake.
ลงประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
Command Center Officer
ลงประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
ความคุมการทำงานระบบ GPS ของพนักงานขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า