• ข่าว
 • เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR

เจ้าหน้าที่บัญชี AP/AR

ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566
0 การเปิดดู

 • รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด ให้กับลูกค้าและคู่ค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร
 • จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ
 • ปิดรอบบัญชีของทุกเดือน ต้องดำเนินการตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ (Account Reconciliation) กับบัญชีคุม (General Ledger) เพื่อปรับปรุงรายการ 
 • ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ่ายเงิน ตัวอย่างเช่น Withholding Tax เป็นต้น ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Job Qualification

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel / โปรแกรม Express หรือโปรแกรม SAPได้ดี
 • ละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี สามารถทำงานในสภาวะเร่งด่วนหรือกดดันได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

Education

Bachelor’s degree

Location

PANJABHUM BUILDING 2, 15th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
ประเภทงาน
#
ตำแหน่งที่อื่น ๆ