• ข่าว
 • เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติการ

ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566
0 การเปิดดู

 • ตรวจสอบรายการค่าขนส่งประจำวัน
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ทั่วไป
 • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระทบยอดบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ และติดตามหนี้
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Qualification

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานบัญชี 1 – 2 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ

Education

Bachelor’s degree

Location

PANJABHUM BUILDING 2, 15th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
ประเภทงาน
#
ตำแหน่งที่อื่น ๆ